Någon liknade processen med att bygga hus med att ge sig ut på en lång resa. Ju mer du vet om resmålet och vägen dit desto trevligare blir resan. För oss finns det inga genvägar. Det kanske låter tråkigt, men vi följer kartan utan några avstickare. Väl medvetna om att det ändå alltid dyker upp sådant som inte går att förutse, några gupp eller en återvändsgata på vägen. Med vår erfarenhet löser vi det. Metodiskt, steg för steg.

1. Förfrågan

Allt börjar med en önskan om ett nytt boende – att få bygga en alldeles egen villa. Ofta finns det idéer för hur boendet ska se ut. Vår erfarenhet är att ju tidigare du kommer i kontakt med oss i processen, desto bättre blir resultatet i slutändan. Vi bygger lösvirkeshus och har möjlighet att anpassa oss efter just dina önskemål.

Vi är med hela vägen

Det som gör oss unika är att vi är med hela vägen, från start till mål. Vår organisation finns med även på byggplatsen. Det ger oss bredare erfarenhet och större möjlighet att vägleda dig som kund genom projektets alla skeden. Redan tidigt i processen lotsar vi dig till rätt val, allt för att även produktionen på plats ska bli bra.

2. Offert

Efter ett första möte, där vi går igenom funderingar, önskemål och krav, presenterar vi en offert. Sedan gör vi en entreprenadbeskrivning och går igenom vilken materialnivå som ska gälla utifrån leveransbeskrivningen. Givetvis går det att göra specifika materialval även i detta skede.

Mycket för pengarna

Redan här tänker vi på vilka val som är viktiga för att helheten ska bli så bra som möjligt. Vår ambition är att erbjuda en lösning som ger så mycket som möjligt för pengarna. Därför går vi alltid igenom offerten tillsammans, så att allt är tydligt och klart. Inga frågetecken ska finnas inför de beslut som ska tas kring villan.

3. Avtal

Vi bygger främst med totalentreprenad, men vi tar även på oss andra entreprenadformer som så önskas. Självklart skriver vi avtal enligt ABS18 – ”Allmänna bestämmelser för småhusentreprenader” i våra projekt.

Bygglovsritningar

När avtalet är undertecknat tar vi fram bygglovsritningar och de underlag som behövs för att söka bygglov. Vi hjälper till med bygglovsansökan och de kontakter med myndigheter som krävs för att få ett beviljat bygglov. Mer om bygglovsprocessen och vad det innebär finns oftast beskrivet på hemsidan hos den aktuella kommunen.

4. Slutlig beställning

Under tiden som bygglovsansökan hanteras påbörjar vi tillsammans en genomgång av alla val som ska göras inför byggstart. Vi har bland annat möten med våra leverantörer av kök och vitvaror. Sedan går vi igenom allt som ingår, från ytterväggar och tak till köksblandare och lister. Det finns även här möjlighet att göra ändringar om så önskas.

Rådgivare i alla skeenden

Vi är med hela vägen och fungerar som en rådgivare i alla skeenden. När samtliga val är gjorde ska allt godkännas, det görs genom att signera den slutliga beställningen. Det är den handlingen vi kommer att bygga efter. Här tar vi också fram leveransvecka för stomresning av villan.

5. Projektering

När den slutliga beställningen är godkänd sker startskottet för all projektering. Kommunen behöver också vissa handlingar för att kunna ge ett besked för byggstart.

Material beställs

I det här skedet tar vi fram en energiberäkning, VA-ritningar, ventilationsritningar och alla konstruktionsritningar som behövs för att uppnå en bra kvalitet på villan. Det här är viktigt eftersom det lägger en grund för att alla inblandade på byggplatsen ska kunna göra ett bra jobb. Nu beställs även allt material och alla produkter som ska byggas in i villan.

6. Byggstart/produktion

När bygglovet har beviljats bjuder kommunen in till ett tekniskt samråd, efter det utfärdar kommunen ett startbesked. Det är samtidigt ett klartecken från kommunen att byggnationen får påbörjas. Nu tar vår byggledare över processen och blir en personlig kontakt fram till slutbesiktningen och överlämnandet av villan.

Byggmöten på plats

För att säkerställa att inget ”faller mellan stolarna” har vi även ett startmöte där vi går igenom alla handlingar och arbeten som ska göras på byggplatsen. Vi har även byggmöten på plats i villan vid ett flertal tillfällen för att stämma av eventuella frågor som dyker upp. Allt som tas upp och diskuteras noteras även i ett byggprotokoll så att inget missas under byggtiden. Det är en stor trygghet och upplevs som väldigt positivt av alla kunder.

7. Besiktningar

Innan överlämningen görs sker besiktningar av villan. Vi har alltid två olika besiktningar – en kontrollbesiktning och en slutbesiktning. Då går en oberoende expert på husbesiktningar igenom villan och stämmer av så att allt är rätt utfört och i rätt omfattning. Det garanterar att villan uppfyller alla krav som samhället ställer och att vi även uppfyllt alla delar i vår leverans till dig som kund.

95 procent nöjda kunder

Självklart ska våra villor överlämnas med noll fel. Samtidigt är det extremt lite som krävs för att det inte blir så, det är trots allt människor som bygger husen. Med det som bakgrund är vi väldigt stolta att vi lyckas uppnå noll fel i över 95 procent av våra villor vid överlämningen, vilket ligger långt över branschsnittet.

8. Överlämning av villa

När besiktningsmannen godkänt villan är det dags för oss att lämna över nycklarna till de lyckliga husägarna, som nu tar över ansvaret och kan påbörja inflyttningen.

Dags att njuta och trivas

Innan det går att flytta in krävs dock ett slutbevis från kommunen. Det tas fram efter ett slutsamråd som sker i villan, normalt i anslutning till slutbesiktningen. Vid det mötet kommer kommunens representant och kontrollerar att allt är utfört i enlighet med det bygglov de givit från början. Det som började med en idé, en tanke, har nu blivit något verkligt som gjort för att njuta av och trivas i, under många, många år.

Vår leveransbeskrivning
– allt svart på vitt.

I vår detaljerade leveransbeskrivning får du en översiktlig bild av allt som ingår i din villaleverans. Allt från tekniska konstruktioner och materialval till inredningsdetaljer, vitvaror och tillval. Du kan se leveransbeskrivningen som ett förtydligande av vad som ingår. Ladda hem den här.

Ladda ner

Vill du prata hus, vi
älskar det.

Kanske går du i hustankar, då är det inte helt ovanligt att det snurrar en massa idéer i huvudet. Tveka inte att kontakta oss, vi skulle älska att prata husdrömmar med dig. Eller så undrar du över något helt annat. Oavsett vilket, hör av dig till oss, det tycker vi alltid är trevligt.

Kontakta oss